Welkom bij KennisMatch!

Netwerken en innovatie

Iedere organisatie heeft te maken met innovatie, denk bijvoorbeeld aan nieuwe producten, diensten, distributievormen of werkmethoden. Innovatie is belangrijk voor de continuïteit van organisaties en de economische en maatschappelijke ontwikkeling binnen een gemeente, regio, provincie en land. Het gebruik van netwerken is een belangrijke factor achter het innovatievermogen van organisaties. Het netwerk van een organisatie kan variëren van min of meer losse contacten met andere partijen tot een nauw samenwerkende groep van deelnemers uit een diversiteit aan organisaties, zoals de KennisMatch KennisKring. Innovatieve personen of organisaties stellen hun vindingen samen vanuit hun bestaande kennis, aangevuld met nieuwe ideeën en inzichten van anderen.

KennisMatch- KennisKring - bijeenkomsten

‘Het laboratorium van Edison onderscheidde zich niet door zich af te sluiten van de rest van de wereld, maar door zijn vermogen om aansluiting te zoeken bij partijen in de omgeving. Als Edison ergens een hekel aan had, dan was het wel het beeld dat innoveren neerkomt op het zelfstandig doen van uitvindingen. Edison kon voortdurend innoveren omdat hij zijn netwerk wist te benutten.’

Om te kunnen innoveren is sociaal kapitaal van belang: het geeft toegang tot andere kennis, vaardigheden en ervaringen. Als een organisatie wil innoveren, ontstaat er in de regel een gat tussen de op dat moment beschikbare kennis en wat nodig is om de vernieuwing te realiseren. Om dit gat op te vullen is deelname aan de activiteiten van KennisMatch een goede optie. In bijvoorbeeld KennisKring de Ronde Tafel® is vele honderden jaren ervaring aanwezig op diverse vakgebieden. Ervaring die laagdrempelig beschikbaar is voor de deelnemers. Behalve dat zij een bijdrage leveren aan de implementatie van innovaties, kunnen de leden ook de aanleiding zijn om een innovatietraject te starten. KennisMatch brengt je op ideeën.

De onderlinge rol van leden van KennisMatch is drieledig:

  • Initiatie: de rol van initiator is relevant in de eerste fase van het innovatieproces waarin ideeën worden gegenereerd en op hun merites beoordeeld. Een externe partij wordt dan als primaire reden genoemd om een nieuw(e) product, dienst, werkmethode of distributievorm te ontwikkelen.
  • Implementatie: een bijdrage aan de uitvoering, de levering van kennis en de levering van middelen zijn relevant in de tweede fase van het innovatieproces, waar innovaties worden ontwikkeld.
  • Adviseren/doorverwijzen: De rol van adviseur/doorverwijzer kan relevant zijn in beide fasen van het innovatieproces. In het geval van doorverwijzingen fungeren de leden van KennisMatch als bron van nieuwe netwerkcontacten die geen deel uitmaakten van de KennisKring.

De onderlinge contacten tussen de leden van KennisMatch kenmerken zich door intensief en persoonlijk contact en wederkerigheid. Deze sterke contacten bieden een korte en eenvoudige route naar de kennis die ontbreekt om innovaties te kunnen realiseren en kunnen een uitgebreide zoektocht naar nieuwe kennis vaak besparen.

Iedere sector kent een eigen dynamiek, trends en ontwikkelingen. De Kennisnetwerken van KennisMatch vormen een dwarsdoorsnede van meerdere sectoren, juist deze diversiteit brengt een andere kijk op zaken.

Kennis is: als ik het heb en ik geef het aan jou, dan hebben we het allebei.

KennisMatch - E-book- 20 inzichten om met meer plezier te netwerken.

Gratis E-book ontvangen?

Wil jij ook mijn gratis E-book "20 inzichten om met meer plezier te netwerken" ontvangen? Meldt je aan voor het ontvangen van de KennisMatch Up2date, de tweewekelijkse nieuwsbrief over netwerken, de KennisMatch KennisKringen en meer interessante zaken.